สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สำนักคณบดี (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 3 ชิ้น
การนำเสนอ : 4 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

4 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Agricultural Based SME Clustering, Branding and Good Practices for Sustainable Community: “Udon Thani” Organic Farming Provider อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น
Win-Win Strategic Policy Planning for CLMV Cross Border Trading in Consumer Product Wholesale Sector: A Case Study of Cambodia อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมทางการค้า อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ เสร็จสิ้น
Study of Semi Deterministic Model for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

4 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

4 วิจัย