การออกแบบกราฟิกชุมชนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า