Thailand SME Promotional Master Plan : Moving towards Sustainability?


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 14 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 14 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สกว.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ทศพร มะหะหมัด