อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
อีเมลติดต่อ suttiwan.kan@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 6 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
กลยุทธ์เชิงนโยบายในการยกระดับร้านค้าโอทอปให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เสร็จสิ้น
Factors of Finance Cost and Economic Benefit Analysis of Solar Renewable Energy Production for Decision to Business Investment in Thailand เสร็จสิ้น
Promoting agricultural based SMEs for clustering, branding and good practices for sustainable community: An"Udon Thani" case study เสร็จสิ้น
Exploring Investment Cost and Return in Elderly Care Business Venture in Thailand เสร็จสิ้น
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia เสร็จสิ้น
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia เสร็จสิ้น