สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัย (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 2 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

7 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอง Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ 4 ณ ประเทศศรีลังกา อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
ควบคุมและอำนวยการผลิต โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปภากิจการดำเนินงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น สรุปผลการแข่งขันฝีมืแแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
สปอตโทรทัศน์ การรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,102,000.00฿

7 วิจัย
งบภายใน

201,000.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

901,000.00฿

5 วิจัย